Gå till innehåll
Ridskolan
Ridskolan

VT 2023

Aktuella priser vårterminen 2023

Ridskoleterminen börjar måndagen den 2/1 och avslutas torsdagen den 22/6.

Junior - t.o.m. 18 år

 • 45 minuter 180 kr/lektion, 4500 kr/25 lektioner
 • 60 minuter 230 kr/lektion, 5750 kr/25 lektioner
 • Dressyr/hoppspecial 60 minuter 290 kr/lektion,
  7250 kr/25 lektioner

Senior - fr.o.m 19 år

 • 60 minuter 250 kr/lektion, 6250 kr/25 lektioner
 • Dressyr/hoppspecial 60 minuter 320 kr/lektion,
  8000 kr/25 lektioner

Privatlektion 30 minuter

 • En elev 540 kr
 • Två elever 420 kr/person

Öppna grupper

 • Knatteridning 145 kr/gång
 • Gubb-å-tant-ridning 300 kr/gång
 • Morgonridning 300 kr/gång

Medlemsavgift

 • Junior 330 kr/kalenderår
 • Senior 500 kr/kalenderår
 • Familj 700 kr/kalenderår

Villkor

Medlemskap

Medlemskap i Storås Ridklubb är obligatorisk för att få rida på lektion. Ridande på Storås ridklubb registreras i vårt medlemsregister och får därigenom tidningen Häst & Ryttare från Svenska ridsportsförbundet.
I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring, som man kan läsa mer om här Pdf, 290.4 kB..

Ridtid

Ridtiden inkluderar upp- och avsittning. Eleven ska vara på ridskolan minst 15 min före ridtiden.

Återbud och igenridning

Om man inte kan komma på sin lektion lämnar man återbud. Det gör man senast 14.00 på vardagar och 8.00 på helger via Hippocrates.

Förutsatt att återbud har lämnats i tid har man rätt att rida igen lektionen i mån av plats i likvärdig ridgrupp under samma termin. Detta bokas via Hippocrates.
Man kan inte rida igen missad teorilektion. 

Teori

En gång per termin har ridgrupperna teori istället för ridning, enligt schema.

Återbetalning

Endast vid skada eller sjukdom som hindrar dig från att kunna rida.
Uppvisande av läkarintyg krävs.

Betalning

Faktura mailas ut via Hippocrates.

För att vara garanterad plats skall betalningen vara gjord senast den 1/1 2023. Ridning under vårterminen 2023 förutsätter att eventuella ridavgifter för höstterminen 2022 är betalda.

Delad inbetalning

Det är möjligt att dela upp betalningen så att man istället betalar vid två tillfällen.

Första betalningen
Betala för 13 lektioner, betalning ska vara gjord senast 1/1 2023.

Andra betalningen
Betala för resterande 12 lektioner, betalning ska vara gjord senast 30/3 2023.

Genom att betala in terminsavgiften godtar ni ovanstående villkor.

Verksamhetschef Charlotte Segerbrand

Samarbeten

Besöksadress

Storås ridhusväg 25

424 54 Angered

Postadress

Storås ridhusväg 25
424 54 Angered

Kontakta oss

031-330 12 71
storasridklubb@hotmail.com